این یک داستان کوتاه هست که یکی از دوستانم برای من فرستاد . البته گرگ تاسمانی مربوط به ایران نیست ولی من آنقدر خوشم آمد از این متن که دیدم جا داره آن را اینجا بنویسم.

گرگ تاسمانی به بیشه رفت تا انسان را ببیند

ولی هیچ جا او را نیافت

چرا که خلق نشده بود...ا

هزاران سده بگذشت

گرگ تاسمانی همچنان انتظار می کشید...ا

فقط چند سال گذشت

پسرک به بیشه رفت که گرگ تاسمانی را ببیند

ولی هیچ جا او را نیافت

چرا که منقرض شده بود

به گرگ تاسمانی با پوزشی بی حاصل و درد آور

/ 0 نظر / 11 بازدید