با تشکر

سلام به شما
دوست عزيز من از شما خيلی متشکرم که با ما همکاری ميکنيد.
و منتظر آن چيزی که گفتيد هستم و اميدوارم بتونيم کمکی بکنيم.
هر چه زودتر به من خبرش رو بدين.

/ 2 نظر / 12 بازدید
جم

حدود دو سال پیش موضوع را به روزنامه ایران اطلاع دادند ، اقدامی نکردند همزمان موضوع را باطلاع انجمن حمایت از حیوانات رسانیدم که متآسفانه چون در حال حاضر قانونی در اینمورد وجود ندارد مسئله پیگیری نشد . بهر حال بدلایل عدیده در حال حاضر و شرایط فعلی این موضوع برای کسی جالب توجه نیست و شاید با توجه به اوضاع و احوال و وجود مشکلات دیگر منطقی هم باشد . این اصل مطلب بود در صورت تمایل به جزئیات بیشتر این امکان هست که بعنوان یک دوست ساعتی در اتاقم پذیرای شما بوده و از نزدیک ببینید . با تشکر 10/11/81

جم

قسمت اول پیام با سلام و تشکر متقابل همانطور که در یادداشت قبلی ذکر شد بطور تصادفی متوجه شده ام که کسانی در ایران بطور مخفیانه ( احتمالا بدلیل قبح اجتماعی ) در شرایط نامناسب و بدون هیچ کنترلی گربه های خانگی را جهت استفاده تجاری ( به احتمال زیاد پوست آنها را برای قسمتی از پوشاک و یا مو برای قلم مو و ... چون دقیقا نمیدانم اجزای بدن گربه در چه مواردی استفاده میشود ) در داخل کشور ویا خارج کشتار میکنند . نحوه اطلاع من از موضوع هم این است که چندین سال است که در خانه ای که بعنوان محل نگهداری گربه ها مورد استفاده قرار میگیرد سکونت داشته و مستآجر هستم . البته بدلیل کثیف بودن محل و نیز اطلاع مالک از روشن شدن موضوع برایم ، قصد انتقال از اینجا را دارم . بهر حال برداشت من از مواردی که ناظر بوده ام این است . ضمنا شغل مالک که مرد مسنی است دوخت پالتو پوست بوده و ایشان در خانه کار میکنند و ظاهرا روابط کاری ایشان با تجار خیابان منوچهری است .