باز هم گلستان باز هم پلنگ

خدا رو شکر بعد مدتها دوری از سفر اولین جایی که رفتم گلستان بود و باز هم این زیبا رو رو دیدم.

/ 2 نظر / 69 بازدید
قلیچه

خدا رو شکر جای خوشحالی داره ولی فرهاد جان ما که چیزی نمیبینیم

سرباز گمنام

وقتی محیط بان بخاطر چراگاه جنگل به قرق بان جنگل باج دهی کند که قرق بان اشکار به شکار مرال مبادرت کند دیگه چه انتطاری ازحیات وحش کردکوی استان گلستان بایدداشت البته بالاجاده