شکار براي خارجي ها محدوديت ندارد


حيوانات حمايت نشده بدون رعايت سهميه و اعمال محدوديت شکار مي شوند.

بهادر سودبخش، عضو انجمن حمايت از حيوانات در گفت و گو با قلم سبز ايران گفت: "طبق آيين نامه شکار ويژه که توسط سازمان حفاظت محيط زيست تنظيم شده است براي مقامات عالي رتبه کشورهاي خارجي در ايران مجوز شکار صادر مي شود. اين آيين نامه داراي تبصره اي است که شکار حيوانات حمايت نشده را بدون رعايت سهميه و اعمال محدوديت بلامانع اعلام کرده است."

وي افزود: "رييس سازمان حفاظت محيط زيست ادعا کرده است که اين آيين نامه شکار را محدود مي کند اما درباره تبصره شکار حيوانات حمايت نشده و آسيبي که به جمعيت اين حيوانات زده مي شود توضيحي نداده است و به غير از اين، آمار و ارقام، محدودشدن شکار را نشان نمي دهد. گفته هاي مديرکل محيط زيست استان کرمان نيز که چندي پيش اعلام کرده به دليل صدور بيش از حد مجوز شکار، گونه هاي جانوري اين استان در معرض خطرند، مويد اين مطلب است."

چندي پيش در اختتاميه نمايشگاه محيط زيست، انجمن حمايت از حيوانات به عنوان مقام اول تشکل هاي مردمي زيست محيطي معرفي شد که نماينده اين انجمن به دليل اعتراض به آيين نامه شکار ويژه و سوءمديريت سازمان حفاظت محيط زيست از دريافت لوح تقدير خودداري کرد.

سودبخش نماينده انجمن در اين مراسم در ادامه گفت و گو با قلم سبز ايران افزود: "انجمن حمايت از حيوانات سال 1381 را سال بدون شکار اعلام کرده است و از سازمان حفاظت محيط زيست نيز درخواست کرده که مجوزهاي شکار را صادر نکنند وحتي انجمن خريد يکجاي مجوزها را نيز به سازمان پيشنهاد داده است اما تاکنون سازمان محيط زيست جواب قابل قبولي به انجمن نداده است."

وي درباره سوءمديريت سازمان حفاظت محيط زيست گفت: "بارزترين نمونه فعاليت هاي غيرکارشناسي آن سازمان، مسايل درياچه اروميه است که با بهره برداري هاي بي رويه از آن و با صدور مجوز صيد ميگوي آرتمياي اين درياچه، باعث کم شدن پرندگان مهاجر و بومي اين منطقه شده اند."

وي افزود: "جاده در دست احداث وسط درياچه اروميه با شکست مواجهه شد که به جز ضرر و زياني که به اکوسيستم درياچه وارد کرد ازنظر اقتصادي ضرر آن جبران ناپذير بود. حالا اين تجربه مجدداً در تالاب انزلي تکرارمي شود و قرار است جاده کمربندي انزلي از وسط تالاب بگذرد."

سودبخش اضافه کرد: "بعضي فکر مي کنند که تشکل هاي زيست محيطي با پروژه هاي عمراني مخالفند ولي ما به توسعه پايدار معتقديم و فکر مي کنيم بسياري از اين طرح ها را مي توان باتوجه به محيط زيست به شکل ديگري اجرا کرد."


/ 0 نظر / 51 بازدید