تور

تور ميانكاله
10 تا 11 بهمن


تماشاي پرندگان مهاجر در شبه جزيره ميانكاله ، لپوي زاغ مرز و خليج گرگان


خدمات شامل ، اياب و ذهاب اتوبوس ولوو ، اقامت در مجتمع رفاهي خزرآباد ، صبحانه ، نهار ، پذيرائي ، راهنماي متخصص و كارشناس محلي


مبلغ گشت : 000/27 تومان (هر نفر بزرگسال) و 000/19 تومان (خردسال – در صورت استفاده از سرويس اضافه)


وسائل همراه مسافر : لباس گرم ، چكمه ، دوربين چشمي و عكاسي

/ 0 نظر / 29 بازدید